søndag, august 14, 2022

Aksjekurset

Her kommer (med tid og stunder) en enkel innføring i aksjer og aksjehandel. Nettsiden vil oppdateres jevnlig.