søndag, desember 4, 2022

Om Aksjeavisen

Aksjeavisen.no er en privat blogg om aksjer, aksjehandel, børs og næringsliv. Her vil jeg samle aktuell og viktig informasjon, samt dele erfaringer og kunnskap om selskap, akjehandel, aksjefond og annet.

I den grad Aksjeavisen har eierinteresser i selskap som omtales vil det stå i slutten av artikkelen da det kan påvirke dømmekraft.

Aksjeavisen gir heller ikke aksjetips og informasjon her kan være mangelfull. Enhver må selv sette seg inn i selskap og fond av interesse.

Alle henvendelser om nettstedet gjøres til til Holte Multimedia på epost: hm@ebox.pm

 

Oppdateres…

Se også

Informasjon